Sončni Podutik

NIZKO ENERGETSKO   |   NADSTANDARDNO   |   KVALITETNO

Izberi svoj dom v urbanem zelenem okolju

Financiranje

Na Novi KBM so za kupce naših stanovanj pripravili naslednjo ponudbo:

Namenski stanovanjski kredit s fiksno, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero
 

 

 
Namen
 
Nakup nepremičnine in poplačilo obstoječih stanovanjskih kreditov pri naši ali drugi banki.
 
Višina kredita 

 
Do 300.000 EUR.
 
Obrestna mera

 
Fiksna obrestna mera z ročnostjo do 20 let.
Spremenljiva obrestna mera z ročnostjo do 31 let.
Kombinirana obrestna mera z ročnostjo do 25 let.
 
Zavarovanje kredita

 
S hipoteko na nepremičnini, ki je predmet nakupa. 
 
Izplačilo 

 
Pri nakupu nepremičnine vam do 10% odobrenega kredita izplačamo v gotovini.
 
Ugodnosti

 

Brez stroškov cenitve.
Brez stroškov odobritve.
Brez stroška izbrisne pobotnice.
Za nove komitente, ki so imetniki paketa Komplet ali Premium : 6 mesecev brez stroškov vodenja paketa.


Dodatne ugodnosti za imetnike Paketa KompletPremium in udeležence programa Banka na delu.
 
 

Pri odplačilu kredita, zavarovanega s hipoteko, lahko brez dodatnih stroškov sodeluje še sokreditojemalec.
 
 
Ne prezrite 

Ob odobritvi kredita se obračunajo tudi interkalarne obresti, katerih višina je odvisna od dneva najema kredita v mesecu, odtegnejo pa se ob nakazilu kredita. V primeru dviga referenčne obrestne mere se lahko skupni znesek kredita, ki ga mora plačati kreditojemalec, občutno poveča. 

 

Več si lahko preberete tudi na: https://www.nkbm.si/stanovanjski-projekti 

 

Investitor ni kreditni posrednik. Vsebina je zgolj informativne narave in povzema posebno ponudbo banke. Za vse dodatne informacije v zvezi s financiranjem ali predstavitvijo podrobnejših pogojev financiranja se morajo zainteresirani kupci obrniti direktno na banko.

Podatki in slikovni material, ki jih vsebuje spletna predstavitev, so zgolj informativne narave in investitorja ne zavezujejo, oziroma jih slednji lahko kadarkoli in brez opozorila spremeni. Kupec je dolžan pred nakupom nepremičnine vse pomembne podatke skrbno preveriti.